Nieuwe Arbowet moet zorgen voor meer preventie

Per 1 juli 2017 geldt de vernieuwde Arbowet. Er komt een verplicht basiscontract en de bedrijfsarts krijgt meer taken en bevoegdheden. Iedere organisatie heeft na de invoering van de nieuwe Arbowet tot 1 juli 2018 de tijd om het contract met de arbodienstverlener aan te passen. Wat voor gevolgen heeft dit voor uw contract met de arbodienst?