5 stappen voor het behouden van talent

Wanneer aan grote bedrijven de vraag wordt gesteld hoeveel tijd ze steken in enerzijds het vinden en anderzijds het houden van mensen, geven veel bedrijven toe dat er meestal veel tijd en geld wordt besteed aan het vinden van mensen, maar niet altijd aan het behouden.