Week van de mobiliteit krijgt medewerkers in beweging

Arbeidsmobiliteit is voor organisaties een prima manier om medewerkers in beweging te krijgen. Als de arbeidsmobiliteit in organisaties beperkt is, kan dat zelfs tot problemen leiden, zoals vastroestende medewerkers en dichtgeslibde loopbaanpaden. Het is natuurlijk niet alleen van belang voor organisaties. Ook een medewerker is erbij gebaat dat hij of zij zich ontwikkelt, nieuwe kennis en vaardigheden verwerft en met plezier functioneert.