Prinsjesdag: Aandacht voor nudging in Miljoenennota

In de Miljoennota 2018 is een paragraaf opgenomen over inzichten uit gedragswetenschappen. Deze inzichten, nudging, "bieden waardevolle aangrijpingspunten bij het maken van beleid." Twee voorbeelden uit de Miljoenennota en een doorvertaling naar HR.