Prinsjesdag: Kerncijfers sectorplannen

Tijdens de crisis heeft het kabinet afspraken gemaakt met sociale partners om de gevolgen van de crises op te vangen. Deze afspraken zijn deels vastgelegd in sectorplannen. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt in de begroting 2018 door het Ministerie van SZW de stand van zaken met betrekking tot deze sectorplannen gerapporteerd.