De HR-lessen van Donald Trump

Bij de leiderschapskwaliteiten van Donald Trump kun je dan weliswaar je vraagtekens zetten, toch kan HR veel van hem leren. De vijf leiderschapslessen van Trump.