Privacy op de werkvloer: verwerking persoonsgegevens

Privacy is een hot topic. Des te meer nu de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is aangenomen en op 25 mei 2018 in werking zal treden. Mogen straks nog persoonsgegevens worden verwerkt? Hoe zit het met privacy op de werkvloer? Moeten en kunnen werknemers toestemming geven voor de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens?