ABC van de privacy

De privacywetgeving raakt iedere HR-professional. Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG is inmiddels niet nieuw meer. Toch helpt dit ABC bij een overzicht van de belangrijkste begrippen.