De mogelijkheden van een talent pool

Vooral in een schaarse arbeidsmarkt dromen werkgevers van een goed gevulde talent pool. Een groep mensen met specifieke (voor het bedrijf interessante) kwaliteiten waaruit geput kan worden op het moment dat er een vacature ontstaat. Maar wat is een talent pool eigenlijk en hoe zet je een dergelijke pool op?