Maatregel in regeerakkoord werkt averechts: 'verzuim zal toenemen'

In het nieuwe regeerakkoord wordt de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven beperkt tot een jaar. Aan 40 arbo- en verzuimdienstverleners is gevraagd hoe zij over dit voornemen denken. Zij verwachten dat werkgevers minder zullen inzetten op re-integratie en dat het verzuim en de WIA-instroom zullen stijgen.