HR goes Digital! Hooray?

Deze gedachte kwam bij mij op toen ik in november vorig jaar het interessante door PW. georganiseerde congres 'HR goed Digital' bijwoonde. Met een paar honderd andere HRM'ers luisterde ik geboeid o.a. naar de bijdrage van Denny Mekic, die uiteenzette wat er allemaal op ons afkomt qua technologische ontwikkeling.