Marktsector haalt quotum voor medewerkers met arbeidsbeperking

De afgelopen twee jaar is het aantal werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst van werkgevers in de marktsector fors gestegen ten opzichte van de doelstellingen vastgelegd in de banenafspraak. In 2016 zelfs zo'n 36 procent meer. De uitvoering van de banenafspraak uit 2013, waarin overheid, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties een ambitieuze doelstelling afgesproken hebben voor het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking, is hiermee een succes. Dat wordt gevierd op de tweede, landelijke Dag van de 1000 Voorbeelden 2018, op 29 maart.