De aanzegverplichting

Werknemers die voor de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid een contract voor bepaalde tijd kregen, bleven altijd tot de laatste dag in onzekerheid over hun vervolg bij de werkgever. Om te voorkomen dat er baanonzekerheid ontstaat voor de werknemer heeft de wetgever in 2015 de aanzegverplichting ingevoerd.