Privacy: welke straf staat er op het schenden van de privacy (AVG)?

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthoudende autoriteit belast met het toezicht op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Welke bevoegdheden heeft de AP daartoe? Welke sancties kan zij opleggen?