Arbeidsmobiliteit in Nederland in cijfers

In de studie 'Arbeidsmobiliteit in Nederland' worden cijfers over arbeidsmobiliteit op een rij gezet. De arbeidsmobiliteit onder Nederlanders is hoog. Ze wisselen relatief vaak van baan of functie. Wel zijn er grote verschillen naar leeftijd en opleidingsniveau.