Bedrijfseconomisch ontslag - ontslaggrond a

De Wet werk en zekerheid kent negen ontslaggronden. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (de a-grond) is het terrein van het UWV.