Wat HR kan leren van de hypecyclus

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gartner publiceert ieder jaar tientallen zogeheten hypecycles van nieuwe technologieën. Zo'n hypecycle of hypecyclus, is een grafische weergave waarin getoond wordt hoe een nieuwe technologie de cyclus doorloopt van hype of belofte, tot commercieel succesvol en geaccepteerd product. In totaal worden vijf fases onderscheiden (zie kader).