Verwijtbaar handelen - ontslaggrond e

Verwijtbaar handelen is de e-grond die met de Wet werk en zekerheid is ingevoerd. Deze ontslaggrond is een tamelijk grijs gebied omdat niet altijd duidelijk is in hoeverre verwijtbaar handelen ook daadwerkelijk tot ontslag leidt.