Verstoorde arbeidsverhouding - ontslaggrond g

De verstoorde arbeidsverhouding is de g-grond in de serie van ontslaggronden binnen de Wet werk en zekerheid. Net als bij het verwijtbaar handelen of nalaten geldt ook hier dat de verstoring zodanig moet zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.