'Workforce Planning: one size does not fit all!'

Met de opkomst van het thema workforce planning als serieus vakgebied, rijst ook vaker de vraag wat een goede, professionele planning is. Want studies laten zien dat met zo'n planning in veel organisaties een wereld te winnen is. In deze bijdrage worden een viertal stadia of niveaus van de workforce planning geschetst die behulpzaam zijn bij de beantwoording van de vraag wat goed is. De boodschap daarbij is dat de workforce planning niet bestaat. Bij zo'n planning moet namelijk sprake zijn van de juiste afstemming op de aard en complexiteit van de organisatie en haar omgeving. En dat vraagt vak- en maatwerk.