Medewerkerbeleving in Nederland steeds positiever

Hoewel de werkdruk nog altijd stijgt, vinden Nederlandse werkenden dat ze weinig te klagen hebben. De gemiddelde tevredenheid ligt dit jaar op een 7. Dat is zo’n 0,3 punt hoger dan in 2017.
Delen:

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar medewerkerbeleving dat onderzoeks- en adviesbureau Integron uitvoert onder 4.400 deelnemers verdeeld over twaalf branches. De toegenomen tevredenheid over de employee experience is goed voor het werkgeversmerk. Flink meer medewerkers zouden hun werkgever aanbevelen. “We zien hier een belangrijke toename. Ook al omdat de aantrekkelijkheid van een werkgever in een groeiende economie steeds bepalender wordt”, aldus Arjen Maliepaard, directeur Integron.

Steun van de organisatie

23 procent van de ondervraagde medewerkers zegt het beste uit zichzelf te halen voor de organisatie. Daarbij krijgen ze niet altijd de steun die ze nodig hebben van hun werkgever. Slechts 12 procent onderschrijft in sterke mate de stelling ‘Mijn organisatie zorgt ervoor dat ik het beste uit mezelf kan halen’.

Organisaties die oog hebben voor hun mensen hebben de basis goed op orde, constateert Integron. Ze beschikken over medewerkers die veel voldoening uit hun werk halen en meer verantwoordelijkheid nemen in het werk. Dat vertaalt zich naar een medewerkerstevredenheid die bij topperformers hoger is dan bij gemiddelde organisaties.

Verwachtingen voor goede medewerkerbeleving

Wat verwachten medewerkers in een gemiddelde organisatie in Nederland nu eigenlijk van hun werkgever? Als het gaat om de intrinsieke motivatoren worden medewerkers vooral gedreven door een betere baanzekerheid, een goede werk-privé-balans en het simpele feit dat het gezellig is met collega’s (collegiale sfeer).

Binnen de gemiddelde organisatie hechten medewerkers anders dan bij topperformers, belang aan middelen, salaris, zekerheid en het nakomen van afspraken van de leidinggevende. Medewerkers bij een topperformer zijn niet alleen meer tevreden over deze items, maar ze vinden vooral ook andere aspecten belangrijk, zoals samenwerking met zowel collega’s als de leidinggevende. Zij hechten meer belang aan de eigen verantwoordelijkheid en op welke manier zij hun collega’s en leidinggevende kunnen benaderen, en zaken bespreekbaar kunnen maken. Het niveau van samenwerken en behoefte aan contact verandert dus voor hen.

Als het gaat om de intrinsieke motivatoren worden
medewerkers vooral gedreven door betere baanzekerheid,
een goede werk-privé-balans en een collegiale sfeer

Medewerkerbeleving beter in elke branche

De toegenomen tevredenheid en betrokkenheid zijn in vrijwel alle branches terug te vinden. Aspecten die er vergeleken met 2017 uitschieten, zijn het enthousiasme over de samenwerking, veiligheid en de direct leidinggevende.

“Doordat het in Nederland beter gaat met de economie, lijken bedrijven weer meer lucht te krijgen. En dat voelt de medewerker. Er is meer ruimte voor fun”, aldus Maliepaard. Naast het werkplezier, is de zekerheid die wordt geboden de grootste drijfveer om te werken. Medewerkers willen graag weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast is een sterke motivator dat het werk bij hun organisatie leuker is dan ergens anders. Medewerkers geven spontaan aan dat vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden het verschil kunnen maken. Maar ook een goede begeleiding, fijne samenwerking en omgeving, het familiegevoel en het aanbod van passend werk zijn van invloed op de beleving.

Leiderschapsstijl

Over de leiderschapsstijl zijn Nederlandse werkenden maar matig tevreden. 38 procent van de leidinggevenden past de stijl van coördinator/controleur toe. 58 procent van de werkenden in Nederland geeft de voorkeur de leiderschapsstijl van een mentor/stimulator.

In organisaties die zichzelf topperformer mogen noemen, zijn werknemers bovengemiddeld tevreden over hun leidinggevenden. Waar werknemers hun direct leidinggevende gemiddeld een 6,9 geven,, krijgen leidinggevenden in de best presterende organisaties een 8,8. Hetzelfde beeld laat de beoordeling van het managementteam zien. De gemiddelde Nederlandse werknemer geeft zijn MT een 6,3. Managementteams van topperformers worden door hun werknemers beloond met een 8,3.

Werkdruk wederom gestegen

Ondanks de positieve trend in de werkbeleving, is de werkdruk voor het derde jaar op rij gestegen. 34 procent van de ondervraagden vindt de werkdruk te hoog. In 2017 was dat 32 procent en in 2016 31 procent. Dat heeft direct gevolgen voor de gezondheid van medewerkers: 36 procent van de respondenten ziet het aantal burn-outs binnen zijn organisatie toenemen. Maliepaard: “De toegenomen werkdruk is wel een zorgelijke trend. Er wordt steeds meer van medewerkers verwacht, terwijl medewerkers vaak moeite hebben om de juiste balans te vinden in werk en privé. Aantrekkelijke werkgevers, zogenoemde topperformers, hebben oog voor dergelijke aspecten.”

Dit vind je misschien ook interessant