Prinsjesdag 2018: Hoofdpunten Miljoenennota arbeidsmarkt

De werkloosheid daalt. Steeds meer sectoren krijgen te maken met een krappe arbeidsmarkt. Het kabinet constateert diverse mismatches op de arbeidsmarkt en wil naar een arbeidsmarkt in balans. Flex moet minder flex worden. Vast minder vast. Hiertoe worden verschillende voorstellen uitgewerkt. Daarnaast moet een commissie onderzoek gaan doen naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt.