Looptijd 30%-regeling wordt verkort

De 30%-vergoedingsregeling is een fiscale tegemoetkoming voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn. Op basis van deze regeling kan de werkgever aan deze werknemer een deel van het salaris (maximaal dertig procent) belastingvrij vergoeden.