Geen toekomst voor robotbelasting

Om het effect van robotisering op de werkgelegenheid op te vangen, wordt gesuggereerd een robotbelasting in te voeren. Het is echter onduidelijk of een dergelijke robottax het gewenste effect heeft. Dat hangt zeer af van de gemaakte veronderstellingen over de arbeidsmarkt.