Het in acht nemen van een opzegtermijn

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst moet een opzegtermijn in acht worden genomen.