Werk aan de winkel met nieuwe wetten voor HR

Wanneer het arbeidsrecht verandert, staat HR vrijwel altijd in de vuurlinie. In 2018 hielden twee nieuwe wetten de gemoederen bezig en deze zullen ook in 2019 nog de nodige aandacht vergen: de invoering van de AVG en het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Voor overheidswerkgevers komt daar nog de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) bij.