Verhoog je toegevoegde waarde door ‘natuurlijke beïnvloedingskracht’

Het is niet zo vreemd dat beïnvloedingsvermogen in de top 5 van benodigde competenties van de HR-professional staat. In een snel veranderende omgeving en hoge organisatie dynamiek, is de mate van impact die de HR-professional heeft bepalend voor het succes van HR.