Wat houdt payrolling in en wat is de rechtspositie van de werknemers?

Payrolling is in het afgelopen decennium flink toegenomen. Payrollbedrijven nemen het formele werkgeverschap op zich, maar bemoeien zich in de praktijk met name met de loonbetaling aan de werknemer.