Inschakeling van uitzendkrachten: wat houdt de driepartijenverhouding in?

Het meest typerende van de uitzendrelatie is dat er drie partijen bij betrokken zijn: het uitzendbureau, de uitzendkracht en de inlener.

Dit vind je misschien ook interessant