PW. Quiz: de WAB in tien vragen!

Test uw kennis van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in tien vragen. Bent u voldoende voorbereid op deze nieuwe wet? De vragen hebben betrekking op de situatie vanaf 1 januari 2020. Dan wordt de wet van kracht.