Payrolling: nog een reële optie met de komst van de WAB?

Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert de positie van de payrollwerknemer per 1 januari 2020 significant. Wat gaat er precies veranderen? En is payrolling met de inwerkingtreding van de WAB nog wel een reëel instrument om de inlener te ontzorgen?