Adoptieverlof: hoe verloopt de loondoorbetaling?

Met de invoering van de Wet arbeid en zorg heeft een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind opneemt in zijn gezin gedurende een bepaalde periode recht op verlof zonder behoud van loon. De werknemer kan in die periode wel een uitkering ontvangen op grond van de Wet arbeid en zorg.