Vooruitblik Prinsjesdag: grote wijzigingen, veel vraagtekens rond pensioenakkoord

Het principe pensioenakkoord dat het kabinet en sociale partners gezamenlijk hebben afgesproken, komt ongetwijfeld aan bod met Prinsjesdag. Het wordt de komende twee jaar verder uitgewerkt en zullen de grootste wijzigingen op het pensioenvlak ooit betekenen. Waar hebben de FNV-leden eigenlijk akkoord op gegeven?