Whitepaper: wet arbeidsmarkt in balans

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat voorstellen tot herziening van de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht. Hiermee wordt volgens het kabinet Rutte III een aantal noodzakelijke stappen gezet voor het bewerkstelligen van een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. Zo moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract te geven.