Grotere rol medewerker bij beoordelingsgesprek

Sinds de komst van zelfsturende en zelforganiserende teams, van Het Nieuwe Werken, Agile, Scrum en andere nieuwe werkenvormen is 'meebewegen' een belangrijke succesfactor voor organisaties. Maar wendbaarheid vraagt ook om een andere manier van aansturen en ontwikkelen van medewerkers. Zaken als autonomie, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn belangrijk. Hoe kan je daarin veranderen?