Pensioenakkoord: dit moet HR weten

Het pensioenakkoord heeft gevolgen voor alle werkgevers en alle werknemers in Nederland. Dit is wat HR ervan moet weten.