Learning and Development-expert Nick van Dam: 'We leren veel te weinig'

Een leven lang leren is onontkoombaar. Het aloude meesterschap moeten we in ere herstellen. En de strategische rol van Learning & Development moet je planmatig vormgeven en uitvoeren. Aldus wetenschapper en L&D-expert Nick van Dam, goed voor ruim dertig jaar internationale ervaring in leren en ontwikkelen.