Bereid u voor op verwijten

'Bereid u voor op verwijten' is een van de acht tips voor een geslaagd evaluatiegesprek, de Belgische variant van ons beoordelingsgesprek. Aanvaard de verwijten van de hiërarchie en probeer u hier niet tegen te verzetten. Is dit een voorbeeld van cultuurverschil tussen België en Nederland of zijn dit tips van vóór de oorlog?