Rechtvaardigen cultuurverandering en een nieuwe managementstijl ontslag?

Cultuurverandering en transformatie zijn vandaag de dag de grote toverwoorden voor managers, die aanzienlijke investeringen in consultants en daaruit voortvloeiende reorganisaties rechtvaardigen. En nieuwe bezems vegen het schoonst. Maar rechtvaardigt een gewenste cultuurverandering ook ontslag?