Canon van HRM - hoofdstuk 40 - Ton Wilthagen - Flexicurity

Door Sonja Dekker "Ik kijk naar dynamiek en inclusie. Naar hoe we ook in een veranderende wereld sociale cohesie kunnen behouden" (Kleef, 2017, p. 1). Ton Wilthagen vat in twee zinnen zijn brede interesses samen: de verhouding tussen enerzijds dynamisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt en de economie, en anderzijds sociale cohesie, inclusie, bescherming en