Hoe goed werkt Nederland - Hoofdstuk 11 - Decentraal overleg in verschillende sectoren

Door Niels Jansen, Roy Poelstra en Ilse Zaal In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het empirisch onderzoek dat wij hebben gedaan naar cao­afspraken op het gebied van decentralisatie. Voor het onderzoek hebben wij gebruikgemaakt van de Rapportage Cao­afspraken 2015 van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (hierna: SZW). Voor deze rapportage is gebruik