De High Performance Organisatie 2 - Inleiding

Waarom zijn sommige mensen en organisaties zeer succesvol en andere nauwelijks of niet? Hier is in de loop de tijd veel onderzoek naar gedaan met verschillende uitkomsten. Van duizend geheime formules tot tien succesingrediënten. De vraag is of er universele factoren zijn te ontdekken die noodzakelijke voorwaarden zijn voor succes. En zo ja, welke zijn dat dan? Dit

Dit vind je misschien ook interessant