De High Performance Organisatie 1 - Hoofdstuk 3 - Langetermijnfocus en de lenige lerende organisatie - alignment

In dit hoofdstuk geef ik structuur aan het alignmentproces met de diagnosetool Performance Gap Scan (hpodiagnose.nl). Die heb ik ontwikkeld om vast te stellen of een organisatie aan de verwachtingen van de belanghebbenden voldoet. Het niet voldoen aan verwachtingen wordt een gap (kloof) genoemd. Zijn de gaps eenmaal vastgesteld, dan is het mogelijk de oorzaken