De High Performance Organisatie 1 - Hoofdstuk 4 - Langetermijnfocus en de lenige lerende organisatie - doelen stellen en rendement meten

Dit hoofdstuk staat in het teken van het rendement van leren(d) veranderen. Eerst komt aan de orde hoe u leeractiviteiten op alle niveaus kunt evalueren. Waarschijnlijk meet uw organisatie al de tevredenheid van deelnemers aan trainingen. De slagingspercentages bij examens zijn waarschijnlijk ook bekend. Maar wat nog interessanter is: zijn er veranderingen in gedrag? Met