De High Performance Organisatie 1 - Bijlagen

Organisatieverandering is altijd afhankelijk van de situatie en laat zich niet sturen volgens een standaardscenario. Het blijft een onvoorspelbaar, soms chaotisch verlopend proces. Om die reden geeft dit boek geen gedetailleerde blauwdruk. Dit boek is een werkboek, een gereedschapskist voor het leren en ontwikkelen van organisaties en mensen. In de bijlagen zijn vragenlijsten, formulieren en