Zo motiveer je werknemers: De Expectancy Theory van Victor Vroom

Werkgevers willen gemotiveerde werknemers. Maar wat is nou de beste manier om de eigen drijfveren van mensen aan te boren? Motivatie is een belangrijk begrip. Organisaties verlangen specifieke gedragingen van hun medewerkers. Maar het is ook belangrijk dat medewerkers gemotiveerd zijn en handelen vanuit eigen drijfveren. Gemotiveerde medewerkers zijn tevredener, gelukkiger, presteren beter, zijn minder