PW. transitietool: bereken de transitievergoeding

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de regels voor de berekening van de transitievergoeding veranderd. In sommige situaties zijn vanwege overgangsrecht de oude regels nog van toepassing. Met de PW. transitietool kom je in alle situaties tot de juiste berekening.
Delen:

Gebruik de PW-transitietool!

Jouw voordelen:

 • Juridisch getoetst door KZO|013 Advocaten
 • Gaat verder waar andere tools stoppen
 • Uitkomst op maat
 • Volledig & efficiënt

Met deze tool bereken je de transitievergoeding voor jouw werknemer, op basis van de officiële wettelijke regeling.

Oude of nieuwe regels?

De oude berekeningswijze blijft van toepassing bij een einddatum in 2020, waarbij óók sprake is van één van de volgende vier situaties:

 1. De arbeidsovereenkomst is vóór 1 januari 2020 opgezegd.
 2. De werknemer heeft vóór 1 januari 2020 schriftelijk met de opzegging ingestemd.
 3. De arbeidsovereenkomst is opgezegd met toestemming van het UWV (of een cao-commissie) én het verzoek om toestemming is gedaan vóór 1 januari 2020.
 4. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is vóór 1 januari 2020 ingediend.

Is in jouw situatie het overgangsrecht van toepassing? Gebruik dan de :

Zo niet, gebruik dan de:

Toelichting bij het gebruik van de PW. Transitietools

Voor ontslagzaken met een begin en eind vóór 1 januari 2020 is het overzichtelijk: de WWZ geldt nog en dus ook de toenmalige rekenregels. Dat is inclusief:

 1. de 50+ regeling (½ voor elk halfjaar na het bereiken van de 50e verjaardag bij dienstverbanden >10 jaar)
 2. de overbruggingsregeling kleine werkgevers (niet meetellen dienstjaren vóór 1 mei 2013 bij, kort gezegd, ontslag wegens bedrijfseconomische redenen)
 3. verhoging factor transitievergoeding na 10 jaar ( van ⅙ naar ¼ per halfjaar)

Voor ontslagzaken met een begin en einde ná 1 januari 2020 is het ook overzichtelijk: de WAB geldt en dus ook de nieuwe rekenregels. Oftewel: ⅓ per jaar, ongeacht de lengte van het dienstverband en zonder afronding op volle perioden van zes maanden.

Alleen in gevallen waar het overgangsrecht van toepassing is, kan het (enigszins) complex worden. Het overgangsrecht geldt bij een einde in 2020 indien:

 1. de arbeidsovereenkomst voor dat tijdstip is opgezegd;
 2. de werknemer voor dat tijdstip schriftelijke instemming als bedoeld in artikel 671, eerste lid, aanhef, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek heeft gegeven;
 3. de arbeidsovereenkomst is opgezegd met toestemming als bedoeld in artikel 671a, eerste of tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en het verzoek om toestemming voor dat tijdstip is gedaan; of
 4. het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor dat tijdstip is ingediend. Het overgangsrecht houdt – kort gezegd – in dat alle WWZ-rekenregels van toepassing zijn.

Dit vind je misschien ook interessant