'Laat digitalisering geen robot maken van werkenden'

Digitale hulpmiddelen om de kwaliteit van werk te verbeteren, worden vaak met goede bedoelingen geïntroduceerd. Voor het terugdringen van werkdruk of om ervoor te zorgen dat de juiste sollicitanten worden uitgenodigd. Maar het risico van doorgeschoten monitoring ligt op de loer, met discriminatie, toegenomen werkdruk of verstoorde verhoudingen tot gevolg. "Het gaat nu om het recht om mens te zijn op je werk."