Antwoord op de meest gestelde vragen over de NOW-regeling

PW. riep lezers op vragen te stellen over de nieuwe NOW-regeling, die het kabinet heeft ingesteld om werkgelegenheid bij door de coronacrisis getroffen bedrijven te behouden. KZO | 013 advocaten inventariseerde de meest gestelde vragen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Hieronder de (geanonimiseerde) uitgebreide antwoorden.