PW. transitietool - nieuw

Voor ontslagzaken met een begin en einde ná 1 januari 2020 gelden de rekenregels zoals die zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit houdt in: ⅓ per jaar, ongeacht de lengte van het dienstverband geen afronding op volle perioden van zes maanden. Scroll naar beneden voor een toelichting op de PW. transitietool of om